Každou prázdninovou středu a neděli sklářská dílna Lenky Vanclové v Jílovecké ulici.

ZELENÁ ROUBENKA č. p. 103
 

Rádi Vás zavedeme do Jílovecké ulice – úzké uličky na okraji centra, která je ukázkou původní zástavby města a manifestuje zmizelý druh maloměstské zástavby z konce 19. a počátku 20. století.  Kromě několika zděných domků, které dříve obývali drobní řemeslníci, domkáři a tovární dělníci, zde najdete také tři památkově chráněné roubené chalupy, z nichž dvě jsou veřejnosti přístupné.
 

V Zelené roubence sídlí sdružení Semínko země a léto patří rukodělným a ekologickým aktivitám a dílničkám.

www.seminkozeme.cz

Semilské roubenky ožijí řemesly a bude se i soutěžit!

Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech pečuje již několik let o dochované historické roubenky v majetku města v Jílovecké ulici.

Ve snaze oživit tento prostor a upoutat větší turistický zájem přicházíme s několika projekty připravovanými ve spolupráci s Liberecký krajem. Je to jednak projekt Řemeslné léto na semilské roubence o letních prázdninách, druhou akcí je pak předvádění řemesel a volný vstup do objektů v rámci Dnů lidové architektury, které se konají 8. - 9. července 2017.

V rámci akce Řemeslné léto na semilské roubence bude červená roubenka v prázdninových měsících zpřístupňována každý den vždy od 10:00 do 16:00 a vyškolený průvodce Vás zde nejen provede stálou expozicí s výkladem, ale pro návštěvníky budou připraveny i vědomostní kvízy o ceny určené nejen dětem, ale i dospělým. A to není všechno, kdo přijde v sobotu nebo v neděli, zažije předvádění nejrůznějších řemesel, keramickou dílnu a bude si moci vždy něco vyzkoušet a také si třeba odnést s sebou domů.

Akce Řemeslné léto na semilské roubence zahajujeme v sobotu 1. července od 14:00 s živou country hudbou skupiny SAPR, řemeslnými ukázkami, trampolínou pro děti a grilováním.

Svůj program připravilo v Jílovecké ulici i neziskové sdružení Semínko země, které má od Muzea a Pojizerské galerie Semily již několik let pronajatu Zelenou roubenku a pořádá v ní akce pro děti i dospělé.  K  těm se připojí i nezisková organizace Zrnko naděje se svou sklářskou dílničkou v sousedním domě, kde si budete moci také ledacos vyzkoušet. Zkrátka zajít v létě do Jílovecké ulice do zdejších roubenek se opravdu vyplatí!

Srdečně zve: Miroslav Šnaiberk – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace

Více informací na  www.muzeumsemily.com  nebo na www.seminkozeme.cz

 

TOPlist