Památníky minulých časů

Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

Obrazový průvodce po drobných památkách a zajímavostech Semil, Bítouchova, Nouzova a Spálova.

"Úkolem knížky, která se vám právě dostává do rukou, je především potěšit a všechny zájemce o historii města i jeho nejbližšího okolí informovat o kulturním bohatství tohoto krásného kraje. Informace to sice nebude úplná, protože ke kulturnímu dědictví hmotnému náleží i dědictví nehmotné, přesto jsme se snažili existující pestrou mozaiku popsat a doplnit co možná nejlépe.

Kapitoly jednotlivých obcí otevíráme krátkými vzpomínkovými texty, které v případě Semil, Podmoklic, Bítouchova a Nouzova z vyprávění pamětníků zachytil Václav Votoček a v případě Spálova sám sepsal rolník Petr Malý. Do textu, který dále následuje, jsme pak zařadili drobné umělecké a stavební památky z doby starší i nedávné a pro zajímavost je doplnili také informacemi o památkách zaniklých. Letmo jsme se v rámci možností věnovali výzdobě interiérů církevních staveb a umění v architektuře. Architekturu samotnou jsme však pro příliš velký záběr tématu úmyslně vynechali.

Na konec knížky jsme pro lepší orientaci všech zvídavých přiložili mapky s vyznačením jednotlivých popisovaných míst."

Cena: 150,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

JIZERKA ANEB CESTA ZA POSELSTVÍM HUDBY

Almanach k 50. výročí založení dětského a mládežnického pěveckého sboru ze Semil je druhou publikací z ediční řady Paměť Semilska v r. 2015. Vydání připravil autorský kolektiv Alena Brádlová, Miroslava Vrbenská a PhDr. Ivo Navrátil.  

Nenajdeme mnoho sborů pracujících nepřetržitě padesát let pod vedením svých zakladatelů. Jizerce se to ale podařilo. Ve městě s devíti tisíci obyvateli existuje sbor se dvěma přípravnými odděleními a sto padesáti zpěváky. Jizerka je tak nejpočetnějším zájmovým sdružením dětí ve městě. Obdiv a dík patří obrovskému zanícení jejích sbormistrů - paní Aleně Brádlové a Václavu Brádlemu. Ten v posledních letech předal "taktovku" jedné ze svých sborových "odchovankyň", paní Nadie Ladkany, která se stala hlavní sbormistryní.

S osudy tohoto neobyčejného sboru v průřezu padesáti let jeho činnosti se můžete seznámit na téměř dvou stovkách stránek poutavého čtení, doplněného mnoha fotografiemi.

Součástí knihy je CD.

Cena: 250,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Jan Bayer - Domov a osud v Čechách

císařsko - královských, republikánských, protektorátních a komunistických

Poutavá publikace o úspěšném podnikateli a někdejším obyvateli Semil Janu Bayerovi vydaná MaPG Semily jako 1. svazek ediční řady Paměť Semilska v r. 2014. Na základě rukopisu rodové kroniky odborně připravil PhDr. Ivo Navrátil - ředitel SOkA v Semilech.

"Jan Bayer začíná svou kroniku příchodem legendárních předků, papírníků Ossendorfů z Vestfálska do Mimoně. Z literatury a archivních pramenů čerpá informace o životních a podnikatelských osudech rodiny v 17. a 18. století, zachycuje její hospodářský pokles. Nemanželské dítě vojáka dostává jméno matky a jeho potomci dál nesou štafetu poctivého a sociálně vnímavého průmyslového podnikání, jaké přináší lidem obživu a kraji blahobyt.

Jindřich Bayer odkázal svým dětem krásné poselství a sám se jím vždy řídil: ,Pilně pracovat - šetřit - rozumně žít - být si vědom svých povinností vůči bližním a jednat podle toho!´"

Cena: 125,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

TOPlist